Добре дојдовте во Fit One!
Подобриот живот почнува тука!

Со Fit One...

...поздрави

...посреќни

...повесели

Инвестирај во себе,
инвестирај во подобар изглед!

 

Поради државен празник, часови нема да се оддржуваат на 08-ми Декември (четврток)!

Поради изборите, часови нема да се одржуваат на
10 Декември (саботе) во ОУ Лазо Ангеловски!
Додека на 11 Декември (недела), нема да се оддржуваат часови на ниедна локација на Fit One!

PocetnaDno