Инструктори во Fit One

Дина
Дисциплина: Зумба
Zumba профил на Zumba.com
dina.arsovska@fitone.com.mk
Марина
Дисциплина: Пилатес
Facebook профил
e-mail: pesic.marina@yahoo.com
Сања
Дисциплина: Зумба
Zumba профил на Zumba.com
sanja.miteva@fitone.com.mk
Магдалена
Дисциплина: Аеробик, Пилатес
Facebook профил
e-mail: magi-0505@hotmail.com
Весна
Дисциплина: Аеробик, Пилатес
Facebook профил
e-mail: v2andonova@yahoo.com
Ирена
Дисциплина: Аеробик
e-mail:
najdovskai@gmail.com
Мила
Дисциплина: Зумба
Zumba профил на Zumba.com
mila.ivcheska@fitone.com.mk
Јана
Дисциплина: Зумба
Zumba профил на Zumba.com
jana.andonovska@fitone.com.mk
Фани
Дисциплина: Пилатес
Facebook профил
email: fani_gjorceska@yahoo.com
Катица
Дисциплина: Пилатес
Facebook профил
e-mail: katica_s@yahoo.com
Ана
Дисциплина: Зумба
Zumba профил на Zumba.com
ana.karadzova@gmail.com
Александра
Дисциплина: Аеробик
Facebook профил
e-mail: a.nikoloska@live.com