Zumba Fitness Сертификати во Fit One


Милица

добиен во Париз, Франција
Март,2010

Сашко

добиен во Колумбија, САД
Ноември,2009

Сања

добиен во Цирих, Швајцарија
Јули,2010

Мила

добиен во Цирих, Швајцарија
Јули,2010

Дина

добиен во Белград, Србија
Ноември,2010

Јана

добиен во Белград, Србија
Ноември,2010